Gost:
Berina Spahalić, PR manager International Health
Sadik Ploskić, dr. neuropsihijatar

Tema:
Depresija kod starije generacije