Gosti:
Dr. Sadik Ploskić, specijalista neuropsihijatar
Berina Spahalić, PR manager International Health

Tema:
Predmenstrualni ciklus i promjene raspoloženja