Gosti emisije:
Berina Spahalić, direktor marketinga International Health BiH
Sadik Ploskić, spec. neuropsihijatar

Tema:
Upotreba hemijskih sedativa