Gost emisije:
Berina Spahalić, direktor marketinga International Health BiH

Tema:
Stres