Gost:
dr. Sadik Ploskić, neuropsihijatar

Tema:
Mladi ljudi sve više pod uticajem stresa