Gost emisije:
Berina Spahalić, PR International Health